CE-merking av stålkonstruksjoner
   
         
   
   
         
   
< TILBAKE INNHOLD
FRAM >
 
 
   

1. Innledning

CE-merking viser samsvar med den aktuelle produksjonsstandarden for et produkt. Som symbol,
er det velkjent, da det i mange år har vært et krav til CE-merking av produkter som selges i EU og EØS, som for eksempel leker og elektriske artikler.

I henhold til den nye byggevareforordningen, CPR, som er en lov, har produsenter, distributører og importører av byggevarer fått nye juridiske forpliktelser til å CE-merke sine produkter der de er dekket av enten en harmonisert standard eller en ETA (Europeisk teknisk bedømmelse). Dette gjelder ikke bare for bestanddeler (som stålbjelker, bolter etc), men også fabrikkerte konstruksjoner, framstilt av CE-merkede byggevarer.

Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har implementert den nye byggevareforordningen, CPR, i Plan og bygningsloven gjennom ny 'Forskrift om dokumentasjon av byggevarer' som erstatter kap. 3 i TEK 10, med krav om CE-merking av produkter til byggverk fra 1. januar 2014 og CE-merking av fabrikkerte stålkonstruksjoner fra 1. juli 2014.

Dersom du har mistanke om ulovlig omsetning av ikke-CE-merkede byggevarer, kan du sende tips til Norsk Stålforbund: post@stalforbund.com, eller sende tips direkte til DiBK. Tipsskjemaet finner du her.

CPR beskriver de juridiske forpliktelsene den plasserer på verdikjeden når det gjelder 'produsenter', 'forhandlere' og 'importører'. Imidlertid vil leverandørkjeden i Norge normalt være omtalt som byggherrer, ingeniører, entreprenører og underentreprenører. Vi vil her gi en kort veiledning til leverandørkjeden i Norge når det gjelder konsekvensene for CE-merking av stålkonstruksjoner. For mer detaljert informasjon, anbefaler vi publikasjonen "Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner" som kan bestilles i vår nettbokhandel, her.