CE-merking av stålkonstruksjoner
   
         
   
   
         
   
< TILBAKE INNHOLD
FRAM >
 
 
   

7. Sjekk av samsvar med CPR og CE-merking

For at et stålverksted skal kunne demonstrere sin rett til å CE-merke sine produkter og utstede Ytelseserklæring, må de framvise følgende dokumenter:
1. Produksjonskontroll (FPC)-sertifikat, utstedt av et teknisk kontrollorgan
2. Sveisesertifikat, utstedt av et teknisk kontrollorgan
Ikke aktuelt dersom sveiseinformasjon er inkludert i FPC-sertifikatet eller i et ISO 3834-sertifikat
Sveiseinformasjon bør inneholde:
- omfang og aktuelle standarder;
- utførelsesklasse(r);
- sveisemetode(r);
- grunnmateriale(r);
- ansvarlig sveisekoordinator,

Byggherre, hovedentreprenør eller underentreprenør bør gjennomføre en kontroll av stålverkstedet før de inngår kontrakt om levering av stålkonstruksjoner til byggeplass fra 1. juli 2014. Likeledes bør forsikringsselskapet gjennomføre en lignende kontroll før de gir skade- og ansvarsforsikring til et stålverksted som ønsker å CE-merke sine produkter.

I og med at Norsk Stålforbund har utarbeidet en liste over sertifiserte foretak, trenger ikke byggherre, hovedentreprenør, underentreprenør eller forsikringsselskap å gjennomføre denne kontrollen av stålverksted siden det allerede er utført av Norsk Stålforbund. Ved ganske enkelt å velge foretak i listen er man sikret overholdelse av den nye forskriften i Plan og bygningsloven og samsvar med CPR og CE-merking.

Hva som må kontrolleres: Produksjonskontroll FPC og Sveisesertifikat (ev. sveiseinformasjon)

Kontroller at stålverksted er sertifisert i utførelsesklasse (EXC) som krevet i prosjektet.

Kontroller at stålverksted er sertifisert for sveising av spesifiserte grunnmaterialer.

Dato for neste inspeksjon: Kontroller at sertifikatet er gyldig i hele kontraktsperioden.

Kontrollorganets nummer: Kontroller at kontrollorganet er publisert i EUs Nando nettside, HER.

Ytelseserklæring
Byggherre, hovedentreprenør eller underentreprenør bør også kontrollere Ytelseserklæringen. Informasjon som skal tas med i Ytelseserklæringen, som produsenten skal utstede for hvert prosjekt, er fastsatt i artikkel 6 i CPR og oppsummert i et standardskjema i vedlegg III. Standardskjemaet dekker alle aspekter av CPR, mens eksempelet nedenfor foreslår hva som vil være hensiktsmessig å ta med ifm CE-merking av stålkonstruksjoner, samt noen kommentarer som kan være nyttig i hvordan man tolker intensjonen i Ytelseserklæringens standardskjema. Merk at Ytelseserklæring skal være på et skandinavisk språk.

Ytelseserklæringens identifikasjonsnummer (referansenummer).

Type-, parti- eller serienummer (kan utelates hvis ikke relevant).

Kort beskrivelse av produktets tiltenkte bruksområde (kan også inkludere prosjektnavn og           plassering)

Sjekk at påført kontrollorgan og erklærte ytelser er konsistent med FPC-sertifikatet (og ev.           sveisesertifikatet)

Produsent behøver ikke å erklære ytelse for alle vesentlige egenskaper i tabell ZA.1 i NS-EN           1090-1:2009 + A1:2011, bare de som er påkrevet og som er hensiktsmessige