CE-merking av stålkonstruksjoner
   
         
   
   
         
   
< TILBAKE INNHOLD
FRAM >
 
 
   

4.2 Utled utførelsesklasse

Etter å ha bestemt pålitelighetsklasse for hele bygningen, en del av av den eller en detalj, så utledes utførelsesklassen enkelt og greit i tabell NA.C.1 i tillegg C i NS-EN 1993-1-1.

For de fleste stålbygninger bygget i Norge, vil EXC2 være det passende kravet. Når det ikke er beskrevet utførelsesklasse, sier punkt 4.1.2 i NS-EN 1090-2 at EXC2 skal gjelde.

Ingeniøren bør alltid utlede utførelsesklasse basert på konstruksjonsparametre som passer til hvert prosjekt. Kravene i hver utførelsesklasse er vist i Tabell A3 i NS-EN 1090-2 og kan gjennomgås av ingeniøren hvis ønskelig.

Imidlertid bør ingeniøren unngå å overdrive kravet til utførelsesklasse for å unngå unødvendige kostnader under tilvirkningen. For eksempel: Ingeniøren utleder EXC2 for et prosjekt, men ønsker samtidig full sporbarhet (som i EXC3) i stedet for delvis sporbarhet (som er kravet i EXC2). I stedet for å spesifisere EXC3 for å oppnå en høyere grad av sporbarhet, kan ingeniøren spesifisere EXC2 og tilføye spesifikasjonen et ekstra krav om full sporbarhet. Ingeniøren bør også vurdere om mindre kritiske konstruksjoner, som f. eks.dør- og portomramninger, kan spesifiseres i en lavere utførelsesklasse.